Veel tunnels in Nederland moeten de komende jaren worden gerenoveerd om veilig te blijven functioneren. Daarnaast moeten tal van tunnels aangepast en slim onderhouden worden om aan veranderende eisen te voldoen.

Koningstunnel

De afgelopen decennia zijn er door een groeiend aantal veiligheidseisen veel technische voorzieningen in tunnels bij gekomen. Naast bekende installaties als ventilatie, pompen en verlichting, gaat het onder meer om filedetectie- en filevermijdingssystemen, omroepinstallaties, camerasystemen en installaties voor een veilige vluchtweg. Vanaf begin jaren negentig zijn in tunnels geïntegreerde bedienings- en besturingsinstallaties toegevoegd. Deze installaties stellen bedienaars en beheerders in staat het verkeer in de tunnel en de daarvoor benodigde techniek te beheersen. De bediening vindt ook steeds meer plaats op afstand in verkeerscentrales, wat ook weer eisen stelt aan de wijze van bedienen.

Noordtunnel

Een aantal installaties die niet meer konden worden onderhouden konden worden, is in de loop der jaren vervangen. Ook zijn installaties aangepast aan de vereisten van de Europese tunnelwetgeving. Maar vooral de omvangrijke en complexere (deel)installaties zoals energievoorziening, ventilatie, bediening en besturing zijn aan het einde van hun levensduur en wachten op vervanging.

De noodzakelijk instandhoudings- en renovatieopgaven roepen allerlei vragen op. I.G.S. probeert hiervoor kennis te ontwikkelen, te combineren en te benutten. Daarbij gaat het zowel om kennis over organisatorische als technische aspecten waarin I.G.S. zich in heeft gespecialiseerd.

Referentie  projecten:

 • Heinenoordtunnel Opdrachtgever: Savera
 • Rotterdamse Baan, Opdrachtgever: Vialis
 • Koningstunnel, Opdrachtgever: Gemeente den Haag
 • Abdijtunnel Onderhoud, Opdrachtgever: Engie
 • Leidsche Rijntunnel Onderhoud Detectielussen, Opdrachtgever: Engie
 • VIT2 (renovatie 7 tunnels Zuid en Noord Holland) Opdrachtgever: Croon/ Siemens
 • Ketheltunnel Opdrachtgever: A4all
 • VITOP Onderhoud Tunnels ZWN Opdrachtgever: Vialis
 • Ringweg Groningen Opdrachtgever: Combinatie Heerepoort
 • Abdijtunnel Opdrachtgever: Engie
 • Schipholtunnel, Leidscherijntunnel en Zeeburgetunnel Onderhoud. Opdrachtgever Engie
 • Botlektunnel Opdrachtgever: Croon
 • Thomassentunnel Opdrachtgever: Croon
 • MAVA Opdrachtgever: Strabag
 • Waterwolftunnel Opdrachtgever: Engie
 • Spaardammertunnel. Opdrachtgever OSMO

Download IGS – leaflett Tunnel Technische Installaties

Informatie:
Jan Holsteijn (Directie)
Email: jan@igspijkenisse.nl 
Tel: 06-15908014

Comments are closed.