IGS is een MKB bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van Verkeerstellingen en Infratechniek.

METEN IS WETEN

Verkeersveiligheid, files, milieu, geluidhinder, infrastructurele planning; om deze en vele andere redenen hebben wegbeheerders, overheden en bedrijven die betrokken zijn bij verkeer en infrastructuur voortdurend behoefte aan informatie over intensiteit, samenstelling en rijgedrag van het verkeer. I.G.S. B.V. heeft een compleet pakket van analyseapparatuur, software en diensten voor een heldere analyse van verkeersstromen.

Ons bedrijf werkt met eigen verkeerstellers en software voor verkeerstellingen en de rapportage hiervan. I.G.S. is één van de grootste dienstverleners op het gebied van verkeerstellingen en verkeersonderzoeken in Nederland en Belgie op dit moment.

Tunnels

In de Infratechniek hebben wij ons gespecialiseerd in tunnelrenovatie en nieuwbouw van tunnels.Veel tunnels in Nederland moeten de komende jaren worden gerenoveerd om veilig te blijven functioneren. Daarnaast moeten tal van tunnels aangepast en slim onderhouden worden om aan veranderende eisen te voldoen. De noodzakelijk instandhoudings- en renovatieopgaven roepen allerlei vragen op.
Meer informatie hierover ziet op op de pagina Tunnel technische Installaties

Wij zijn in het bezit van VCA en Co2 footprint. Wij hebben MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) hoog in het vaandel staan.


Meten is Weten

Comments are closed.