WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WE?

Ons bedrijf werkt al jaren met eigen verkeerstellers en software voor verkeerstellingen en de rapportage hiervan. IGS is één van de grootste dienstverleners op het gebied van verkeerstellingen en verkeersonderzoeken in Nederland en Belgie op dit moment.
In de loop der jaren is het pakket analyseapparatuur verbreed en technisch geperfectioneerd. Waar vroeger alleen werd geteld, kan het verkeer inmiddels naar snelheid, lengte en volgtijden worden geclassificeerd.

Tunnels

In de Infratechniek hebben wij ons gespecialiseerd in tunnelrenovatie en nieuwbouw van tunnels. Veel tunnels in Nederland moeten de komende jaren worden gerenoveerd om veilig te blijven functioneren. Daarnaast moeten tal van tunnels aangepast en slim onderhouden worden om aan veranderende eisen te voldoen. De noodzakelijk instandhoudings- en renovatieopgaven roepen allerlei vragen op.
Meer informatie hierover ziet op op de pagina Tunnel Technische Installaties

METEN IS WETEN

Verkeersveiligheid is een topprioriteit, en het begrijpen van de intensiteit, samenstelling en rijgedrag van het verkeer kan helpen bij het identificeren van risicovolle situaties en het nemen van passende maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Het verminderen van files is een belangrijk doel, aangezien congestie negatieve gevolgen heeft voor de efficiëntie van het wegennet, de economie en de levenskwaliteit van mensen. Door het verzamelen van verkeersgegevens kan men inzicht krijgen in verkeerspatronen en knelpunten identificeren, waardoor gerichte maatregelen kunnen worden genomen om de doorstroming te verbeteren.

Met het complete pakket van analyseapparatuur, software en diensten van IGS, kunnen wegbeheerders, overheden en bedrijven waardevolle informatie verkrijgen om de juiste beslissingen te nemen en gerichte maatregelen te treffen om de verkeersstromen te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en de impact op het milieu en geluidhinder te verminderen.

Wij zijn in het bezit van VCA en Co2 footprint. Wij hebben MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) hoog in het vaandel staan.


Meten is Weten

Comments are closed.