Rodin

Rodin is een databeheerprogramma voor Microsoft Windows PC’s, dat wordt gebruikt voor de verwerking van gegevens die verzameld worden met Dinaf verkeerstellers. De ruwe data worden eerst via de communicatiemodule ingelezen en kunnen daarna op een groot aantal manieren worden geselecteerd, gefilterd, bewerkt en gepresenteerd, zowel grafisch als in tabelvorm. Tevens kunnen Excel bestanden worden aangemaakt met de verwerkte data, zodat integratie met andere software in de meeste gevallen geen probleem vormt. U kunt locaties terugzoeken aan de hand van een interactieve plattegrond, waarbij de meetgegevens desgewenst bij de locatie op de kaart weergegeven kunnen worden. Zo kunnen snel analyses gemaakt worden, en zijn verkeersstromen in één oogopslag duidelijk.

De besturing van Rodin lijkt in eerste instantie op die van het oudere WinRodin. De menustructuur is grotendeels ongewijzigd gebleven. Echter is er een tweede manier van besturen bijgekomen, buiten de menu’s om. Alle bewerkingen die van toepassing zijn op een bepaalde stap in de verwerking zijn direct zichtbaar en aanklikbaar in de Acties kolom. Daardoor is de bediening logischer en vooral ook sneller geworden.

Folder Rodin

Nog enkele verbeteringen kort opgesomd:

  • Rapporten kunnen direct in Excel en PDF formaat aangemaakt worden, grafieken in GIF of WMF formaat
  • De gebruiker kan zelf de bloktijden bepalen
  • V15/V85/V90 instellingen zijn door de gebruiker te wijzigen
  • Spitsuurverdeling door de gebruiker te wijzigen
  • Automatische backup

De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl de database ofwel lokaal of op een server in het netwerk kan worden gezet. Wat voor u de beste keuze is, is afhankelijk van of u met verschillende gebruikers tegelijkertijd van dezelfde database gebruik wenst te maken. Is dit niet het geval dan is stand-alone werken veruit het eenvoudigst. Bij Rodin wordt het gratis pakket “Microsoft SQL Server 2014 Express Edition” geleverd. Voor zeer grote databases (groter dan 4 GB) en netwerkgebruik is de aanschaf van een geavanceerdere versie van SQL server 2014 of 2019 gewenst.

U kunt voor Rodin een onderhoudscontract afsluiten, waarmee u verzekerd bent van ondersteuning en updates.

  • De stand-alone versie werkt geheel lokaal. Programma en database worden op één computer geïnstalleerd. U kunt rekenen op volledige ondersteuning en hulp bij probleemoplossing van I.G.S. De backup kan echter wel op een netwerk gezet worden, en vanaf meer dan één werkplek opgevraagd worden.
  • Voor de netwerkversie is altijd de tussenkomst van uw systeembeheerder vereist. Het inrichten en onderhouden van een databaseserver vereist namelijk gespecialiseerde kennis en wordt normaal gesproken door een database administrator of systeembeheerder gedaan. Installatie resp. onderhoud zal door uw eigen systeembeheerder uitgevoerd dienen te worden, deze installatievorm valt dan ook niet onder het onderhoudscontract.

Informatie:
Email: info@igspijkenisse.nl

Comments are closed.