Tunnel Technische Installaties

Renovatie

Een goed functionerende tunnel is meer dan beton en asfalt. Een scala aan technische installaties helpen bij het dagelijks functioneren van de tunnel en een veilige doorstroming van het verkeer. Ook zijn er installaties die bedoeld zijn om incidenten te voorkomen en detecteren. Daardoor kan snel en doeltreffend worden gehandeld bij onverwachtse gebeurtenissen.


Installatie Groep Spijkenisse waarborgt de beschikbaarheid en veiligheid van deze tunnels middels projectmanagement, installatie en meerjarig onderhoud.


Technische Installaties

De meest opvallende en herkenbare onderdelen van tunnel technische installaties zijn o.a. de ventilatie, (nood)verlichting en de vluchtdeuren. Ook brandblusinstallaties, (nood)stroomvoorzieningen en matrixborden zijn cruciaal voor een juiste en veilige werking van de tunnels.


Installatie Groep Spijkenisse verzorgt de renovatie, installatie en onderhoud van al deze installaties, zodat tunnels 24/7 operationeel blijven.

Koningstunnel den Haag

Geleerde lessen tijdens tunnel renovatie:


Zorg tijdens de uitvoering voor een operationeel team dicht op het werk en met mandaat.

Richt je op risico’s in de projectvoorbereiding en op hoogfrequente bijsturing gedurende de uitvoering. Dit helpt om de planningsrisico’s te beheersen.


Bijzondere aandacht is gewenst voor de interpretatie van gemaakte afspraken tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, bevoegd gezag en tunnelbeheerder.

Referentie  projecten:

 • Rotterdamse Baan, Opdrachtgever: Vialis
 • Koningstunnel, Opdrachtgever: Gemeente den Haag
 • Abdijtunnel Onderhoud, Opdrachtgever: Engie
 • Leidsche Rijntunnel Onderhoud Detectielussen, Opdrachtgever: Engie
 • VIT2 (renovatie 7 tunnels Zuid en Noord Holland) Opdrachtgever: Croon/ Siemens
 • Ketheltunnel Opdrachtgever: A4all
 • VITOP Onderhoud Tunnels ZWN Opdrachtgever: Vialis
 • Ringweg Groningen Opdrachtgever: Combinatie Heerepoort
 • Abdijtunnel Opdrachtgever: Engie
 • Schipholtunnel, Leidscherijntunnel en Zeeburgetunnel Onderhoud. Opdrachtgever Engie
 • Botlektunnel Opdrachtgever: Croon
 • Thomassentunnel Opdrachtgever: Croon
 • MAVA Opdrachtgever: Strabag
 • Waterwolftunnel Opdrachtgever: Engie
 • Spaardammertunnel. Opdrachtgever OSMO

Download IGS – leaflett Tunnel Technische Installaties

Informatie:
Jan Holsteijn (Directie)
Email: jan@igspijkenisse.nl 
Tel: 06-15908014

Comments are closed.