Geleerde lessen tijdens tunnel renovatie:


Zorg tijdens de uitvoering voor een operationeel team dicht op het werk en met mandaat.

Richt je op risico’s in de projectvoorbereiding en op hoogfrequente bijsturing gedurende de uitvoering. Dit helpt om de planningsrisico’s te beheersen.


Bijzondere aandacht is gewenst voor de interpretatie van gemaakte afspraken tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, bevoegd gezag en tunnelbeheerder.

Referentie  projecten:

 • Rotterdamse Baan, Opdrachtgever: Vialis
 • Koningstunnel, Opdrachtgever: Gemeente den Haag
 • Abdijtunnel Onderhoud, Opdrachtgever: Engie
 • Leidsche Rijntunnel Onderhoud Detectielussen, Opdrachtgever: Engie
 • VIT2 (renovatie 7 tunnels Zuid en Noord Holland) Opdrachtgever: Croon/ Siemens
 • Ketheltunnel Opdrachtgever: A4all
 • VITOP Onderhoud Tunnels ZWN Opdrachtgever: Vialis
 • Ringweg Groningen Opdrachtgever: Combinatie Heerepoort
 • Abdijtunnel Opdrachtgever: Engie
 • Schipholtunnel, Leidscherijntunnel en Zeeburgetunnel Onderhoud. Opdrachtgever Engie
 • Botlektunnel Opdrachtgever: Croon
 • Thomassentunnel Opdrachtgever: Croon
 • MAVA Opdrachtgever: Strabag
 • Waterwolftunnel Opdrachtgever: Engie
 • Spaardammertunnel. Opdrachtgever OSMO

Download IGS – leaflett Tunnel Technische Installaties

Informatie:
Jan Holsteijn (Directie)
Email: jan@igspijkenisse.nl 
Tel: 06-15908014

Comments are closed.