Tunnel Technische Installaties

I.G.S is gespecialiseerd in Tunnel Technische Installatie van Projectmanagement, Installatie en het onderhoud hiervan.
Wij denken mee met onze opdrachtgever tijdens het ontwerpproces (UO) en signaleren daarbij de mogelijkheden en de on-mogelijkheden. Zo komen beide partijen tot het gewenste definitieve ontwerp.

Onze werkwijze:

 • Wij zorgen ervoor dat tijdens de uitvoering het operationeel team dicht op het werk zit en met mandaat werkt.
 • “Tot een effectieve samenwerking komen, is een ontwikkelproces”. Dit zijn standaard zaken die wij tijdens de realisatiefase implementeren.
 • IGS zorgt voor een goede prijs als fundament voor goede samenwerking
 • Wij werken met tijdsbuffers in de nachten en weekenden; zo komen opeenvolgende werkzaamheden niet in gevaar.

Geleerde lessen tijdens tunnel renovatie:


Zorg tijdens de uitvoering voor een operationeel team dicht op het werk en met mandaat.


Richt je op risico’s in de projectvoorbereiding en op hoogfrequente bijsturing gedurende de uitvoering. Dit helpt om de planningsrisico’s te beheersen.


Bijzondere aandacht is gewenst voor de interpretatie van gemaakte afspraken tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, bevoegd gezag en tunnelbeheerder


Zorg dat de directies binnen alle zakelijke stakeholders (zowel intern als extern) goed betrokken zijn, zodat via korte lijnen snel afspraken gemaakt kunnen worden over de aanpak van voorkomende risico’s

 

Lopende/afgeronde  projecten 2016-2017-2018:

 • VIT2 (renovatie 7 tunnels Zuid en Noord Holland) Opdrachtgever: Croon/ Siemens
 • Ketheltunnel Opdrachtgever: A4all
 • VITOP Onderhoud Tunnels ZWN Opdrachtgever: Vialis
 • Ringweg Groningen Opdrachtgever: Combinatie Heerepoort
 • Abdijtunnel Opdrachtgever: Engie
 • Schipholtunnel, Leidscherijntunnel en Zeeburgetunnel Onderhoud. Opdrachtgever Engie
 • Waterwolftunnel Opdrachtgever: Engie
 • Spaardammertunnel. Opdrachtgever OSMO

Projecten:
Jan Holsteijn (Directie)
Email: jan@igspijkenisse.nl 
Tel: 06-15908014

Comments are closed.